GreenCheck.nl

Alert op Duurzaam

terug naar lijst

'HVC Groep'

Project NameHVC Groep (Beheer fase)
Project Organisatie52 aandeelhoudende gemeenten en 5 waterschappen

Op Internet

Website Website

Project Contactgegevens

Contact Naam Sandra Bruin, Pers Contact
Contact Email info@hvcgroep.nl
Telefoon vast (072) 5411 377
Telefoon mobiel 06 23 95 58 54
Fax
Contact adres Jadestraat 1 1812 RD ALKMAAR
Gemeente ALKMAAR Noord-Holland


Project Context


HVC is een energie- en afvalnutsbedrijf van 52 aandeelhoudende gemeenten en 5 waterschappen. Om een forse bijdrage te kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen van de aandeelhouders, richt HVC zich - behalve op afvalinzameling en grondstoffenmanagement - sterk op verduurzaming van de energievoorziening van de in HVC deelnemende overheden. Naast windenergie, zonne-energie en bio-energie, ontwikkelt HVC warmtenetten en installaties voor de productie van groen gas uit gft-afval. Ook ondersteunt HVC haar aandeelhouders met Energievisies, Klimaatuitvoeringsplannen en plannen voor lokale duurzame-energiebedrijven.

Project Doelstelling

Ons doel is bij te dragen aan een duurzame samenleving en gemeenten en waterschappen te ondersteunen bij het behalen van hun milieu- en klimaatdoelstellingen.

Project Organisatie


Technische Schets


Beschrijving Participatie


Financiers & Subsidie


Getallen

Geen gegevens toegevoegd

Uitgbreide Project Eigenschappen

Techniek >
Biogas > Biovergister
Producten >
Energie > Gas
> Koeling
> Warmte
Kwaliteit >
Energieaard > Grijs (Deels koolstof houdend)
Verstrengeling > Onafhankelijk van bank of energiebedrijf

Nieuws en Evenementen.

DatumTitel