GreenCheck.nl

Energie Projecten

Greencheck Energie Projecten Database
17 "Lokale duurzame energie: Voorwaarts!" in
Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland maakt een inventarisatie van alle lokale initiatieven rond duurzame energieopwekking. Van nieuwe initiatieven van bewoners die met organisatievragen zitten tot en met bestaande initiatieven die werken aan opschaling. Kijk voor meer informatie op de website van het project Hier Opgewekt!, een samenwerking van Klimaatbureau Hier en de Natuur- en Milieufederaties. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland verbindt deze initiatieven onderling en met andere partijen als daar behoefte aan is. Van elkaar leren brengt verder. Maar we bieden straks ook ondersteuning in de vorm van ‘1e lijnszorg’ en hebben straks een ‘back-office’ paraat.

Initiëren of helpen van nieuwe initiatieven en in de samenwerking tussen overheden (provincie

s en gemeenten), marktpartijen (financiers) en de lokale initiatieven.

Een lokaal en regionaal netwerk van duurzame energieopwekking. Kom kennis maken 17 september, kom uitwisselen en halen.

Van ideeën voor het opzetten van een lokaal duurzaam energie initiatief tot en met de financiering ervan.

Locatie: Maandagavond 17 september 2012, provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag
vanaf 00:00:00
Meer op de Website
U kunt evenementen op uw project pagina aanmaken.